CareDeb

Tigerton har fått i uppdrag att ta fram en grafisk identitet (logotyp, ikoner, webbplats etc.) för ett nytt it-system för debitering och brukarhantering inom den privata vården och omsorgen. Systemet har döpts till CareDeb och kommer att lanseras på marknaden under 2010.

2 december