Kunder & projekt

Chalmers sammanför forskare med näringsliv och myndigheter

I höst anordnas det första Chalmers Rendezvous Avances – en möjlighet för företag och myndigheter att utbyta kunskap och utveckla samarbete med forskare inom området samhällsbyggnad. Temat för årets event är Vatten – resurs, bristvara eller hot? Tigerton har fått i uppdrag att designa och producera den nya hemsidan vars främsta syfte är att samla in frågeställningar.

4 april

Tillbaka till bloggen

 

Kontakta oss