Personopplysningspolicy

INTEGRITETSPOLITIK

Som regel

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med EUs databeskyttelsesforordning (GDPR).

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Tigerton AB, org. Nei. 556645-3915.

Hvordan vi bruker dine personopplysninger  

Ytelse av tjenester og vedlikehold av kundeforholdet

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne identifisere deg som kunde og for å levere og administrere tjenestene du har bestilt. Personopplysninger som samles inn for dette formålet inkluderer navn, adresse, personnummer, mobil- og telefonnummer, e-postadresse, kjøpshistorikk, ordrenummer og betalingsinformasjon. Vi behandler også dine personopplysninger som er nødvendige for å administrere betaling og fakturering for tjenestene du bruker. Dataene samles hovedsakelig inn fra deg, men kan også være fra UC og AllaBolag. Dette gjør vi for at vi skal kunne inngå eller oppfylle vår avtale med deg. Noe av denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne inngå kontrakten med deg. Hvis du ikke gir oss denne informasjonen, vil vi ikke kunne inngå en slik avtale.

Vi lagrer dataene dine så lenge du er kunde hos oss og i ett år deretter. Dine betalingsopplysninger lagres i henhold til regnskapsloven.  

Støtte og kommunikasjon

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne gi deg støtte og informasjon om dine tjenester og for å kunne yte en god tjeneste. Det er nødvendig å behandle dataene dine for at vi skal kunne inngå eller oppfylle vår kontrakt med deg. Hvis du ikke oppgir visse personopplysninger, kan vi ikke oppfylle vår avtale med deg. I noen tilfeller bruker vi dine personopplysninger fra tidligere kontakt med oss. I de tilfellene kan håndteringen av personopplysninger også baseres på ditt tidligere samtykke. Vi behandler dine personopplysninger så lenge du er kunde hos oss og ett år etterpå. Hvis du ikke er kunde hos oss, sletter vi dataene dine når saken er løst.  

Produkt- og tjenesteutvikling

Vi behandler dine personopplysninger for å forbedre tjenestene våre og din opplevelse av hvordan du bruker tjenestene våre fra din tidligere kontakt med oss. Vi gjør dette basert på ditt samtykke. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan vi veide våre interesser opp mot hverandre. Hvis du ikke oppgir dine personopplysninger, betyr det at vi ikke kan tilpasse tjenestene våre til dine behov. Vi lagrer dataene dine så lenge vi har et forretningsforhold og ett år etterpå.  

Markedsføring

For å kunne informere og markedsføre relevante tjenester og produkter til deg, behandler vi dine personopplysninger om hvilke tjenester du bruker eller har brukt. Vi gjør dette basert på vår legitime interesse (gitt av ditt samtykke) i å kunne markedsføre produktene våre til personer som tidligere har kjøpt våre tjenester eller vist interesse for tjenestene. Kontakt oss hvis du vil vite mer om hvordan vi veide våre interesser opp mot hverandre. Hvis du ikke ønsker at dine personopplysninger skal brukes til dette formålet, betyr det at vi ikke kan skreddersy våre tilbud til deg. Vi lagrer dataene dine så lenge du er kunde hos oss og ett år etterpå. Hvis du ikke er kunde, lagrer vi dataene dine så lenge vi har et forretningsforhold og ett år deretter.  

Juridiske forpliktelser

I noen tilfeller behandler vi dine personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi må overholde. Dette kan for eksempel dreie seg om plikten til å lagre visse personopplysninger i en bestemt periode for regnskapsformål, eller for å kunne gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. 

Sikkerhetsgrunner

Vi behandler også dine personopplysninger for å forhindre og oppdage følgende for vårt nettverk og våre tjenester: Misbruk av våre tjenester, kriminalitet, forsøk på inntrenging, bruk av våre tjenester i strid med våre vilkår, angrep og virus. Vi gjør dette basert på vår legitime interesse (gitt av ditt samtykke) for å tilby en sikker tjeneste. I noen tilfeller er det nødvendig å oppfylle en juridisk forpliktelse. Behandling av personopplysninger kan også skje med det formål å bistå myndigheter i etterforskning av mistanke om kriminalitet.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre

For å levere våre tjenester og vilkår samarbeider vi med ulike partnere og underleverandører.

Vi bestreber oss på å aldri dele flere personopplysninger enn nødvendig med den respektive underleverandøren/partneren. Det kan imidlertid hende vi må dele visse data med følgende typer underleverandører og partnere. Endringer i denne listen gjøres etter behov.

Teknologi- og programvareleverandører.
Regnskap.
Byråer.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Tigerton streber etter å behandle dine personopplysninger innenfor EU, men kan på grunn av hvor våre leverandører er etablert, i noen tilfeller overføre personopplysninger til mottakere i land utenfor EU/EØS-området. Tigerton kan ikke garantere at disse landene har samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som innenfor EU. For å opprettholde et passende sikkerhetsnivå for dine personopplysninger tar vi imidlertid visse beskyttelsestiltak for å sikre at overføringen av dine personopplysninger skjer på en så sikker måte som mulig, for eksempel ved å anvende EUs standard kontraktsbestemmelser for overføring av personopplysninger. En kopi av standardkontraktsklausulene finner du her:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Dine rettigheter under GDPR

Når vi behandler personopplysningene dine har du visse spesielle rettigheter i henhold til GDPR. 

Rett til informasjon, innsyn, retting, sletting mv. 

Du har rett til å be om, gratis, informasjon om personopplysningene vi behandler om deg og motta en kopi av disse personopplysningene. Du kan også når som helst be om retting av uriktige opplysninger og i noen tilfeller be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert. Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger og du kan be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket til behandlingen når som helst. 

Rett til dataportabilitet

I noen tilfeller har du rett til å motta informasjon om personopplysningene vi behandler om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og kan også be om at disse personopplysningene overføres til en annen personopplysningsansvarlig. 

Rett til å protestere 

Du har under visse omstendigheter, f.eks. hvis vi behandler dine personopplysninger basert på vår legitime interesse, retten til å protestere mot behandlingen. Hvis vi ikke kan påvise overbevisende legitime grunner som veier tyngre enn dine grunner, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for det formålet.

Rett til begrensning

Du har, under visse omstendigheter (f.eks. hvis du ber om retting eller protesterer mot behandlingen vår), du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen vår mens vi undersøker forespørselen din. I løpet av denne tiden kan vi bare lagre dataene dine.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ethvert samtykke du har gitt oss når som helst. Vi vil da slutte å behandle dataene som omfattes av det tidligere samtykket. En tilbaketrekking påvirker ikke gyldigheten av behandlingen som allerede er utført.

Rett til å klage 

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet personopplysningene dine, har du også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten der du bor eller jobber eller der du mener det er begått et brudd på GDPR. I Sverige er dette den svenske personvernmyndigheten. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet er Datatilsynet Box 8114 104 20 Stockholm, imy@imy.se.

Kontakt 

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på: 

E-post: info@tigerton.se
Telefon: 031-760 54 60

Tigerton AB
Södra Hamngatan 35
411 14 Göteborg

Kontakta oss

Kontakt

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.