Teknisk Optimering

  • Vi optimerar webbplatsen tekniskt för bättre laddningstid vilket gynnar sökresultaten.

Audit

  • Vi scannar igenom hela webbplatsen (max 5.000 sidor/mån i ingår i bas-paketet).
  • Tillsammans med er arbetar vi igenom alla error och varningar som kommer upp i scanningen.
  • Allt som kan ordnas med kod, fixar vi.
  • Resterande skickas till er som läxa. Ni får ett eget inlogg till verktyget som ni kan logga in på när som helst för att arbeta på läxorna.
  • Vi följer upp månadsvis med ny scan av sidan för att rensa gamla errors och identifiera nytillkomna.